Referat d. 22/11 2018

Oprettet d.

Referat af møde i Nørre Aaby lokaludvalg

TORSDAG DEN 22. november 2018 19.30-21.30 (Kristian)

 1. Præsentation af hinanden

Præsentationsrunde hvor alle blev præsenteret

 1. Godkendelse af referat fra den 11. oktober 2018

Referat fra d. 11. okt. Blev godkendt

 1. Ungesituationen i vores by. Biblioteket er blevet lukket – er kun åben når der er medarbejdere tilstede. Mediedækningen fra torsdag og fredag – i TV2 Fyn og Fyns Stiftstidende. Skolens muligheder, Politiets muligheder og SSP´s muligheder. Forældrene er på bagkant. ” Brian har haft kontakt til nogen af de unge, de savner en skaterbane, hvor de kan få lov at være alene om sommeren. Derudover ønsker de også et sted, at være om vinteren, uden for meget opsyn. Vi snakkede om at ungdomsskolen kun har åben en gang om ugen, hvis dette kunne laves om og der samtidig kunne sættes ind, med flere aktiviteter her, kunne det gavne.Vi snakkede om muligheden for en skaterpark på Grand. I forhold til situationen på biblioteket, så har lokaludvalget bedt om at der etableres en mobil politista-tion, som vil kigge overvågning igennem og finde frem til de unge der har hærget på bibli-oteket. Politiet skal helt ind i den enkelte familie nu så de kan mærke alvoren i deres adfærd.
 1. Vores punkter eller oplæg til trafiksikkerhed planen. Hvad sker der herefter.

Vores punkter til trafiksikkerhed er meldt ind til kommunen, Lars undersøger om den er modtaget og evt. hvornår vi hører nærmere omkring hvad der sker.

 1. Boligforeningens byggeri på biblioteksgrunden. Bygningen er placeret 30 cm tættere på gaden end de andre huse i samme side og følger dermed ikke facadebyggelinjen.

Thue og John har gennemgået byggeriet mht. afstand til fortov og overtrædelse af lokalplanen. Det viser sig at byggeriet er bygget mellem 30 og 40 cm forlangt fremme.
Thue og John har haft møde med kommunen og boligforeningen, som påstår at byggeriet er lovligt. Vi blev enige om at bakke op omkring Thues brev til kommunen, hvor vi ønsker byggeriet stoppet, indtil der er styr på papirerne og ønsker samtidig svar på hvorfor lokalplanen ikke er overholdt

 1. KulturhusopgavenNABOSKAB er en organisation der i øjeblikket interviewer og undersøger hele området. Til mødet kommer gruppen bag Grønærten som medborgerhus.
  1. Tilbagemelding fra NABOSKAB om deres proces
  2. Medborgerhus og lokaler til lokalhistorisk forening
  3. Jernbanestationen – november ?? (Kommunen spørges igen)

Vi havde besøg for gruppen bag grønærten, som beskrev muligheden for, at lave medborgerhus her. John laver et skriv hvor vi forslår at alle tre lokaliteter kommer i spil.
Østergade 30, Grønærten og Stationsbygningen

 1. NABOSKAB det offentlige borgermøde tirsdag den 30. oktober blev gennemført som et møde om Grønærten som nyt medborgerhus. Møder var fra 18.00 til 19.00.

Naboskabs møde d. 30 blev aflyst, i stedet afholdt holdet bag Grønærten møde, for at fortælle om deres syn på et medborgerhus. John sender referat til Kristian fra dette møde, så vi kan få det lagt op på vores nye hjemmeside, noerreaaby.dk eller nørreaaby.dk

 1. Hjemmesiden: Kristian viser hjemmesiden på storskærm. John medbringer Projektor og lærred. John medbringer alle referater og udviklingsplanen på HD. BRAINSTORM om indhold og opbygning.

Vi fik en god gennemgang af hjemmesiden og vi aftalte at gå i luften i starten af det nye år, til den tid skal vi have kontaktet avisen, så vi kan få reklameret for vores nye side.

Lars og John får tilsendt kode fra Kristian, så de også har mulighed for at lægge op.

Der var ønsker om flere faner under lokaludvalget, så vi også har mulighed for at skrive og reklamere med det vi laver

 1. Bogen om Nørre Aabyrykker fra kommunen for vores midler. Anette og Janne er inviteret til mødet – de kan ikke komme torsdag – måske når jeg at mødes med dem?

Stort set alle fotos er taget – af kunstfotograf Britta Egebjerg. Janne har og jeg har udvalgt de fotos vi synes skal med i bogen, og er nu i gang med at finde relevante og passende tekster til billederne. Bogen bliver dermed en poetisk og lyrisk “hyldest” til kunst og kultur i 5580-området. Vi planlægger og satser på at have bogen klar til offentliggørelse og salg til påske. Budget for kunst- og kulturbogen “Herfra min verden går”  (ramme 20.000 kr.): Vi har fået et tilbud fra Laser-Tryk som er vedhæftet mailen her.Bogen er planlagt til at have et omfang på 40 sider, og trykkes med hardcover.   Niels Petersen (NP) laver det grafiske forarbejde, således at regnestykket ser sådan ud:

Lasertryk……14.161,00 – NP…………..   1.500,00 er Kr. 15.661,00 + moms.   Kr.   3.915,00 I alt………Kr. 19.576,00 + gebyr + forsendelse Det er planen at bogen vil være færdig til påske.

 1. Genbrugsstationen-nyt om udviklingsplanen for genbrugsstationerne i Middelfart Kommune

TILFØJELSE JOHN: jeg har nu fået læst artiklen og referatet fra Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune. Vi mister den nuværende plads, der bliver reduceret til en ubemandet plads med aflevering af haveaffald, papir, pap, glas og flasker døgnet rundt. Alt andet skal afleveres på de to hovedpladser i Ejby eller Middelfart.

 1. Oliepumpen – resume fra mødet med Torben Knudsen (Borgmester i 1992) og Knud Nyholm. Oplæg om vores indstilling til sagens udfald. Lokaludvalget har stillet 3 forslag til forbedring af ”kunstværk” men vi ved endnu ikke hvilke beslutning vi træffer om opgaven.

Vi tager den op i januar. Vedlagt er et oplæg fra John. Knud orienteres om at han har december til at skabe en plan for hans ide.

 1. Hundeskovden er en realitet – sådan kommer det til at blive. Hundeskoven er en realitet og kommer til at lægge på Kobakken bag den store vold ned mod Viby å. Forvaltningen går i gang med at lave en budgetplan for indhegning, bordebænke og måske belysning. Vi skal nok forvente at den etableres i april/maj 2019
 1. Beslutning om mødestruktur for den kommende periode. Intet besluttet.