Folder Byens Historie

Ta’ en folder om Byens Historie

Oprettet d.

Fra å til by

I Valdemars jordebog fra 1231 kaldtes området Ouby – opkaldt efter den brusende flod, vi i dag kender som Viby Å. Med tidens sprogændringer blev ”Ouby” til ”Aaby”, og ”Nørre” blev tilføjet for et par århundreder siden, da flere byer på Fyn havde fået navnet Aaby.

Byen er således opstået på grund af åen, der ligesom jernbanen og endnu senere motorvejen har haft stor betydning for byens udvikling. De har nemlig givet industrien gode vilkår her. Gennem tiden har Nørre Aaby da også været hjemsted for produktion af alt fra cykler og cement til marcipan og romkugler.

Lige så afgørende for byen har de lokale pionerer og idérige ildsjæle været. Deres ånd lever videre i Nørre Aaby i dag, hvor et stort antal frivillige sørger for et væld af aktiviteter og tilbud til glæde for byens beboere og fællesskabet.

Herunder kan du læse nogle korte nedslagspunkter i byens historie. Vil du have den længere version, kan du med fordel besøge det lokalhistoriske arkiv.

Jernbanen

Den 7. september 1865 blev jernbanen mellem Storebælt og Lillebælt indviet.

Frem til 1910 var Nørre Aaby blot en holdeplads på strækningen, men i 1910 opførtes stationsbygningen, som stadig står i dag. Jernbanen lå dengang noget uden for byen, men fordi banen bragte massiv vækst til Nørre Aaby, voksede byen ud omkring jernbanen.

I 2017 kørte der i gennemsnit flere end 18.000 passagerer gennem Nørre Aaby hver dag.

Dansk Cykleværk Grand

Dansk Cykleværk Grand blev grundlagt af Rasmus Anton Andersen, der fremstillede den første danskproducerede cykel i sin lille smedje i Østergade i 1894.

Cyklen fik navnet Fremad, og fremad gik det! Både for cykelproduktionen og byens vækst. I 1896 flyttede Grand ind i fabrikken, hvis bygninger stadig står på Grandvej i dag. Her blev stellene til de velkendte SCO-cykler bl.a. fremstillet. Produktionen af

cykler i Nørre Aaby stoppede i 1997.

Andersens betydning for byen kan ikke overvurderes, og en vej i Nørre Aaby er da også opkaldt efter ham. Den driftige forretningsmand forstod at følge med udviklingen og gav sig i kast med meget andet end cykler. Bl.a. etablering af ca.

100 elværker på landsplan samt fremstilling af værktøj, ilt, akkumulatorbatterier, elhegn og radioer.

Marcia Marcipan

Det begyndte i 1914 med margarine, is og most – og blev til storproduktion af marcipanbrød og påskeæg.

Margarinefabrikken Dana hed den oprindelige virksomhed, som blev grundlagt i 1914 af fabrikant P. Knudsen fra Nørre Aaby. Ud over margarine producerede Dana også most og is, der blev markedsført under navnet Kaddara.

I 1949 købte Mogens Bendt Hansen Dana. Han solgte isproduktionen fra til en fabrik i Esbjerg, der senere blev til HjemIs. Margarineproduktionen solgte han til Dragsbæk i Thisted.

Hansen omlagde produktionen i Nørre Aaby til marcipan og ændrede virksomhedens navn til Marcia, der bl.a. blev kendt for sine 50-grams-marcipanbrød. I 1976 blev en ny, stor fabrik opført på Industrivej, hvor ca. 150 medarbejdere fremstillede de mange lækkerier.

Marcia blev i midten af 1990’erne overtaget af BonBon og Bogø, og i 2001 overtager Toms Gruppen virksomheden. Påsken samme år rullede der mindst 10 millioner påskeæg ud fra fabrikken i Nørre Aaby.

Fabrikken lukkede i 2007, da Toms solgte bagerafdelingen fra til Odense Marcipan og flyttede resten af produktionen til Ballerup.

Olaf Nielsen

Olaf Nielsen har haft stor betydning for Nørre Aaby og foreningslivet her såvel som andre steder i landet.

Vejen, hvor Nørre Aaby Efterskole ligger, bærer i dag hans navn. Olaf Nielsen startede nemlig efterskolen i 1896. Året efter oprettede han en af de første ungdomsforeninger herhjemme. Foreningen, hvor unge mennesker bl.a. kunne gå til

gymnastik, skydning og foredrag, blev også en af Danmarks største og inspirerede andre til at gøre det samme. En sand ildsjæl, hvis ånd lever videre her i dag.

De fire efterskoler

Hele fire efterskoler har adresse i Nørre Aaby. Tilsammen går her knap 500 elever, som på forskellig vis skaber liv i byen – f.eks. med koncerter, musicals og andre aktiviteter.

I weekenderne og sommerferien falder byens indbyggertal, og gennemsnitsalderen stiger, fordi de mange unge mennesker rejser hjem.

Nørre Aaby Efterskole

Startet i 1896 i Nørre Aaby Friskoles bygninger. Her kan eleverne vælge faglige linjer inden for teater, dans og musik, film og animation, crossfit, løbetræning og fodbold samt psykologi og filosofi.

Vesterdal Efterskole

Startet i 1961 i en nedlagt højskole, hvor der også engang har været børnehjem. Musik og sang, film og foto, idræt og friluftsliv, kunst og håndværk, skuespil og drama er nogle af de fag, eleverne kan vælge imellem her.

Viby Efterskole

Startet i 1990 i Nørre Aaby Kost- og Realskoles bygninger. Skolen kalder sig i dag den fynske efterskole for musik, dans og teater, og eleverne opsætter hvert år en stor musicalforestilling.

Eisbjerghus Internationale Efterskole

Startet i 1996 i et nedlagt plejehjem med en prægtig park i baghaven. Her går eleverne ”på efterskole med hele verden”. Skolen har fokus på læring og kulturmøde og har udvekslinger med lande som Kina, Indien, Japan og Sydkorea.

LIP

Ejner Lip grundlagde virksomheden i 1967 under navnet Nørre Aaby Fliseklæb.

Siden er flere bygningsartikler blevet føjet til porteføljen, og det kantede bomærke er i dag nærmest ikonisk inden for byggeriet og hos gør det selv-folket i hele Norden. LIP

pryder i store bogstaver også stadig fabrikken på Industrivej, der har bredt sig kraftigt med tiden, og som i 2020 kom på franske hænder.

Svansø

Siden 1970’erne er der blevet produceret madvarer på Rønnevej.

Først under navnet Kraft og senere Svansø, der samlede sin produktion i Nørre Aaby.

Ved den lejlighed blev der investeret stort i et nyt produktionsanlæg på 800 m2 og en lagerudvidelse på 1.500 m2. I 2024 laves der stadig bl.a. supper, dressinger og forskellige specialiteter på adressen.

Højbogård Biogas

I 1974 lykkedes det en lokal gårdejer og en smed at bygge det første fungerende biogasanlæg til landbruget.

Det skete på Højbogård her i Nørre Aaby, hvor anlægget omsatte møg fra stalden til

biogas. Der var så at sige penge i skidtet, og dengang vurderede man, at der på landets møddinger lå energi for 1,5 mia. kr. I 1984 blev Højbogård til Bigadan, som i dag ligger i Skanderborg, hvor opfindelsen fra Nørre Aaby videreføres.

Nørre Aaby Bageri

Bagermester Carsten Bak forvandlede sin beskedne bagerforretning i Nørre Aaby til noget af et tilløbsstykke. Det skete, da hans romkugle i 2018 blev kåret til Danmarks bedste.

Sejren medførte, at overskuddet i forretningen steg med hele 4.000 procent det første år! Siden da røg flere millioner romkugler over disken og ud i hele landet.

Produktionen rykkede siden til større faciliteter, og bageriet skiftede navn til Bak’s Bakery & Deli. Folk fra nær og fjern gør stadig stop ved Brugsen for at smage de berømte romkugler.