Kom til Årsmøde i Nørre Aaby Lokaludvalg

Oprettet d.

Invitation til Årsmøde i Nørre Aaby Lokaludvalg

Onsdag 1. februar 2023
kl. 19.00 – 21.00

på Nørre Aaby Skole, Skolevænget 9 i Samlingssalen

Vi starter med en sandwich kl. 18.30 for dem, der har lyst. Tilmelding til spisning på mail: lokaludvalg@noerreaaby.dk  Frist for tilmelding til spisning er onsdag den 25.01.2023.

Kom og hør hvad Lokaludvalget er for noget og hvad vi går og laver. Måske har du selv lyst til at være med ?.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2022, budget 2023
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode:På valg:
* Formand, André Charles Knudsen, Nørre Aaby – genopstiller ikke
* Kasserer, Brian Hagedorn, Nørre Aaby – genopstiller ikke
* Medlem, Morten Gehlsen, Nørre Aaby – genopstiller ikke
6. Valg af suppleanter
*  Suppleant, Lene Hallenborg, 5580 Nørre Aaby
* Suppleant, Betina Cramer, Nørre Aaby
* Suppleant, Mette Marie Hagedorn, Nørre Aaby
* Suppleant, Jakob Raae Petersen, Nørre Aaby
* Suppleant, Jeanette Kromann, Nørre Aaby
7. Valg af revisor og revisor suppleant
8. Eventuel

Har du et forslag som du gerne vil have på årsmødet, så send det til lokaludvalget@noerreaaby.dk senest en uge før årsmødet.

Vi glæder os til at se dig 🙂

Mange hilsner fra
Nørre Aaby Lokaludvalg