window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-124277157-1');

Generalforsamling i Vestfyns Svømmecenter

Hjem/Generalforsamling i Vestfyns Svømmecenter
Indlæser Begivenheder

Kom til generalforsamling i Vestfyns Svømmecenter

 Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19.30
i Vestfyns kultur og idrætscenter (lejligheden) Idrætsvej 9, 5580 Nr. Aaby

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag – sendes til kontakt@vfsc.dk senest to uger før
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jakob Raae Petersen (modtager genvalg)
Paw Nielsen (modtager genvalg)
Signe Dichmann Andersen (modtager genvalg)
André Knudsen
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 1 revisor
9.Valg af 1 revisorsuppleant
10 Eventuelt

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top