Kulturprojekt NyholmKnud

Knud

Se video på YouTube her Kære borgere i Nørre Aaby   I forbindelse med torskegildet i fredags den 26. januar 2024 arrangeret af Borgerforeningen,  vil vi gerne takke for indslaget: “Nyholmske Gruk”.  – Og tak for at indvie os i kulturprojekt NyholmKnud. Det var en dejlig oplevelse og en rørende koncert. Borgerforeningen bekendtgjorde ved fredagens torskegilde, […]

Vidste du det om …. Nørre Aaby Borgerforening

Torsk

Vidste du …  At Nørre Aaby Borgerforening har en vision om at være det samlende omdrejningspunkt for alle de gode kræfter og idéer, der allerede arbejder for at gøre Nørre Aaby til et endnu bedre sted at være. Borgerforeningen har historisk set været primus motor eller deltaget i forskellige projekter og arrangementer i byen og […]

Årsmøde i Nørre Aaby Lokaludvalg

Nørre Aaby

Husk at sætte kryds i kalenderen den 27. februar 2024 kl. 19, hvor Nørre Aaby Lokaludvalg holder årsmøde. Her vil du kunne komme og høre om, hvad der er sket det sidste år og give dine input til, hvad du synes Nørre Aaby skal arbejde hen imod. Se flere detaljer under begivenheden ovenfor. Vi glæder […]

Lokaludvalgene er inviteret til dialogmøde med Middelfart Kommune

Dialog

Lokaludvalgene i Middelfart Kommune er inviteret til dialogmøde med Middelfart Kommune den 14. november 2023 i Brenderup Forsamlingshus. Nogle af emnerne er input fra “sæt kommunen fri” og en snak om stier, natur og biodiversitet, m. flere. Nørre Aaby Lokaludvalg deltager naturligvis også. Hvis du vil høre mere, så kontakt en fra Lokaludvalget.

Småprojektpuljen… Vidste du…

Vidste du … at Middelfart Kommune har en småprojektspulje, hvor foreninger og lign. kan søge om midler til alt muligt ? Eksempelvis bænke, flagstænger, infoskærme, skilte, beplantning på offentlige områder, foldere og meget mere. Prøv se mere på Middelfarts Kommunes hjmmeside under ”fritid” og ”puljer og fundraising”. Der er ingen ansøgningsfrist men løbende ansøgninger 😊.

Bredbånd til lokalområder – måske kan du søge midler hertil?

Middelfart kommune har sendt følgende til Nørre Aaby Lokaludvalg: Til jeres orientering er det nu muligt at søge midler fra årets Bredbåndspulje, der bidrager til at få bredbånd ud til lokalområder, hvor man ikke kan få en ordentlig internetforbindelse. Sidste år var der få ansøgere og derfor vil vi gerne have budskabet bredt ud, så […]

Kom og mød dit lokaludvalg

Nørre Aaby

Kom og mød dit lokaludvalg til Nørre Aaby i Bevægelse den 3. juni 2023 – og fortæl os hvad du ønsker for vores by. Vi glæder os til at se dig 🙂 Forårshilsner fra Lokaludvalget i Nørre Aaby

Nørre Aaby i bevægelse får 25.000 kr

25000 Kr Fynske

Tillykke til “Nørre Aaby i Bevægelse”, som har modtaget kr 25.000 fra Fonden for Fynske Bank. Ni af de 15 foreninger bag “Nørre Aaby i Bevægelse” mødte op til check-overrækkelsen i Tusindsårslegeparken. “Nørre Aaby i Bevægelse” er i år lørdag den 3. juni 2023.