Lokaludvalget har arbejdet med en trafiksikkerheds plan  som er sendt til kommunen.
Planen er blevet udarbejdet af vores trafiksikkerheds udvalg og gennemgået af lokaludvalget og her har flere borger også bidraget flot til processen.
Middelfart kommune sender nu det hele i høring som løber frem til 1.aug

I kan finde linket til kommunes høring her

https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/H%C3%B8ringsmateriale/Arkiv%202019/H%C3%B8ring%20af%20Trafiksikkerhedsplan%202019%202024

Herunder finder i link til det vi har indsendt til kommunen

trafiksikkerhedsopgave til kommunen

Skema til lokalrådets hjemmeopgave Nørre Aaby